Je kind inschrijven

Wanneer mag je kind naar school gaan?

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar mogen alleen instappen op de wettelijk vastgelegde instapdata.

Instapdatum Geboortedatum Kennismakingsdag
Maandag 3 september 2016 Kinderen geboren vóór 4 maart 2016 Woensdag 13 juni 2018
Maandag 5 november 2018 Kinderen geboren vóór 6 mei 2016 Woensdag 17 oktober 2018
Maandag 7 januari 2019 Kinderen geboren vóór 8 juli 2016 Woensdag 12 december 2018
Vrijdag 1 februari 2019 Kinderen geboren vóór 2 augustus 2016 Woensdag 12 december 2018
Maandag 11 maart 2019 Kinderen geboren vóór 12 september 2016 Woensdag 20 februari 2019
Dinsdag 23 april 2019 Kinderen geboren vóór 24 oktober 2016 Woensdag 27 maart 2019
Maandag 3 juni 2019 Kinderen geboren vóór 4 december 2016 Woensdag 22 mei 2019
Maandag 2 september 2019 Kinderen geboren vóór 3 maart 2017 Woensdag 12 juni 2019

Kinderen van 3 jaar of ouder kunnen op elke schooldag starten.

Wanneer kan je je kind inschrijven?

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar kan je inschrijven tijdens een kennismakingsdag die aan een instapdatum voorafgaat. De kennismakingsdagen starten telkens om 9:00 uur ‘s morgens en duren tot ongeveer 10:30 uur. Jij en je kindje zijn dan welkom in de klas. De data van de kennismakingsdagen vind je in de tabel hierboven.

Past de datum van de kennismakingsdag niet of is je kind ouder dan 3 jaar, maak dan een afspraak voor een kennismaking en/of voor inschrijving via het telefoonnummer van de school: 089/46 39 40.

Tijdens de zomervakantie ben je zonder afspraak welkom op dinsdag 28 of woensdag 29 augustus 2018 van 9:30 tot 11:00 uur.

Inschrijven kan ten vroegste op de 1ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar:

 • Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 is mogelijk vanaf  1 maart 2018
 • Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk vanaf 1 maart 2019

Wat breng je mee bij inschrijving?

 • Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt:
  • Uittreksel uit de geboorteakte of het trouwboekje van de ouders
  • Elektronische identiteitskaart (eID)
  • isi+-kaart van het ziekenfonds
  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • Reispas voor vreemdelingen
 • Een zelfklever van het ziekenfonds
 • Als je kind al eerder naar de lagere school ging: het laatste rapport

Wil je je kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in onze school? Informeer de school daarover tijdens het inschrijvingsgesprek. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om je kind mee te nemen in het gemeenschappelijk aanbod, óf in een individueel aangepast leerplan.

Belangrijk om te weten

Je kind kan maar in één school kan ingeschreven zijn.

Je kind is pas ingeschreven in onze school als beide ouders schriftelijk instemmen met het eigen opvoedingsproject van de school en met het volledige schoolreglement.

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt alleen:

 • Als de ouders beslissen om het kind van school te veranderen
 • Als de ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement of het eigen opvoedingsproject
 • Bij een definitieve uitsluiting van je kind als gevolg van een tuchtmaatregel
 • Op het einde van het schooljaar waarin je kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

Welke informatie krijg je van de school?

Indien mogelijk maak je kennis met de directeur en met de leerkracht van je kind.

Je krijgt een rondleiding doorheen de school.

Je ontvangt de schoolbrochure met nuttige informatie en contactgegevens, het eigen opvoedingsproject van de school en het schoolreglement met de engagementsverklaring.