This content has been archived. It may no longer be relevant

Beste ouder

Met deze mededeling willen we de organisatie van de 3de  graad voor het komende schooljaar kort duiden. Er zitten 29 leerlingen in het 5de leerjaar en 26 leerlingen in het 6de leerjaar. Dat zijn grote groepen. Er zijn 3 voltijdse leerkrachten voor de 3de graad: juf Joke, juf Valerie en meester Francis. We hebben een organisatie uitgewerkt waarbij de leerlingen zoveel mogelijk in kleinere groepen les krijgen: soms met de halve klas van ongveer 14 leerlingen, soms in een gemengde groep van ongeveer 18 leerlingen. Af en toe krijgen ze ook nog les in de grote groep.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

De lessen wiskunde, Nederlands en godsdienst krijgen de leerlingen met de halve klasgroep, behalve op woensdag. Voor de leerlingen van het 5de leerjaar gaat het om het 1ste en het 2de lesuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Een groep krijgt dan les van meester Francis, de andere van juf Valerie. Voor de leerlingen van het 6deleerjaar gaat het om het 3de en 4de lesuur. Een groep krijgt les van juf Joke, de andere van juf Valerie.

Meester Francis geeft de andere lessen in de voormiddag in het 5de leerjaar aan de volledige klasgroep. Juf Joke doet dat in het 6de leerjaar.

In de namiddag en op woensdag werken we klasdoorbrekend in 3 gemengde groepen van ongeveer 18 leerlingen, elke groep met leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar. In die klasdoorbrekende groepen komen voornamelijk de lessen muzische opvoeding, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie en projectwerk aan bod. We zetten dan in op de sterktes van de leerkrachten. Op woensdagvoormiddag is er telkens ruimte voor een weekherhaling wiskunde. Sommige leerlingen kunnen de geziene leerstof nog eens extra inoefenen, anderen gaan zelfstandig aan de slag met extra uitdagingen. We werken dan met tablets in de klas of aan computers in het computerlokaal. Bingel zal daarbij een belangrijke rol spelen. Dat verduidelijken we jullie nog verder tijdens de klasavond.

We zullen de eerste schooldagen de organisatie van de lessen in de 3de graad goed doornemen met de leerlingen. Hopelijk is jullie zoon of dochter na enkele weken enthousiast over het samenwerken tussen 5 en 6 en vertellen ze er honderduit over.We zijn ervan overtuigd dat deze organisatie ten goede zal komen aan alle leerlingen. We zijn ons wel ervan bewust dat we het veel overleg van de leerkrachten vraagt, maar we willen echt ervoor gaan.

Zijn er nog vragen, dan kan je zeker terecht bij één van de leerkrachten van de 3de graad. Misschien is het nuttig om eerst even alles een kans te geven en de vragen op te sparen voor de klasavond.

Wij kijken er naar uit om op deze manier met jullie kinderen te werken.

 

Juf Joke, juf Valerie en meester Francis

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.