Klasmededeling 6de leerjaar – Op stap naar het secundair

Beste ouder

 

We zijn alweer halfweg januari en nu komt die grote stap, die je zoon of dochter aan het einde van het schooljaar zal zetten, steeds dichterbij. We zijn daarom vorige week ook gestart met “Op Stap”.

Dit is een boekje waarin we samen met de leerlingen op weg gaan door het keuzeproces naar het eerste jaar secundair onderwijs.

Het CLB heeft voor ouders en leerlingen deze bundel uitgewerkt, daarnaast hebben ze ook een website gemaakt waarop je de nodige informatie terug kan vinden. Het is, vanwege Covid 19, nu niet mogelijk om een info – avond te organiseren.

Hieronder de begeleidende brief over deze website:

Bijlage2_Communicatie_Ouders

 

Indien je nog vragen hebt hierover, mag je ons altijd contacteren.

 

Vriendelijke groeten,

 

Juf Joke

Juf Valerie

 

Beste wensen voor het nieuwe jaar – klasmededeling 6de leerjaar

Beste ouder

 

Beginnen willen we met je het beste wensen voor 2021! Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen gehad en komen we snel terug in een gewoner leven, zonder mondmaskers of afstand van 1,5m. Wij duimen er alvast voor!

Daarnaast willen we zeggen dat we er weer goed zijn ingevlogen. De rustperiode van de kerstvakantie is voorbij.

De komende weken volgen er al een aantal toetsen. In de agenda van je zoon of dochter kan je de planning meevolgen. Voor wiskunde toetsen we blok 4. Twee dagen hebben we tijd gegeven om in de klas herhalingsoefeningen te maken. De overige oefeningen moeten thuis verder afgemaakt worden.

We willen dat alle leerlingen alle herhalingsoefeningen van blok 4, vanaf pagina 73 tot en met pagina 80, ingevuld hebben en dat ten laatste op donderdag 14 januari. Dit is de dag dat de eerste toetsen van blok 4 zullen afgenomen worden (zie agenda). Tot en met woensdag 13 januari kunnen de leerlingen elke dag uitleg vragen over oefeningen die ze niet begrijpen.

De verrijkingsoefeningen (lees moeilijkere oefeningen) van pagina 81 tot en met pagina 82 moeten niet door iedereen gemaakt worden. Jullie zoon of dochter weet zelf of ze al dan niet deze oefeningen moeten maken. Iedereen mag deze oefeningen proberen te maken, maar het is dus zeker geen must voor iedereen. Twijfel je of je zoon of dochter bij de ‘moeters’ of de ‘mogers’ is, dan mag je altijd contact opnemen met juf Joke of juf Valerie.

De hulpmiddelen om deze toets tot een goed einde te brengen zijn de volgende:

 • Rekenboek
 • De rekenwijzer
 • Bingel met extra oefeningen en instructiefilmpjes
 • Een kladschrift, kladbladen of geplastificeerde hulpbladen
 • Een rekenmachine
 • Een geodriehoek

In de lessen besteden we nu extra aandacht aan leren leren. De leerlingen krijgen in de loop van deze week hulpbladen mee voor het leren van wiskunde, Frans, woordenschat en spelling. Deze hulpbladen kan je ook terugvinden in Teams bij leren leren en in bijlage van deze mail. Hoe studeer ik voor wiskunde , Hoe leer ik woordenschat , Hoe leer ik spelling , Franse woordjes leren

Voor iedere toets hebben de leerlingen ook een toetswijzer met eventuele oefeningen. Ook deze kan je terugvinden in teams bij het vak van de toets.

Indien je vragen hebt hierover hebt, neem dan contact op met juf Joke of juf Valerie.

Correctiesleutels van de vakken, kan je ook terugvinden in teams.

Elke dag oefenen voor de toetsen is beter dan alles laten liggen tot in het weekend. We proberen ook elke dag te kijken of er gewerkt werd, zowel in het werkboek als op BINGEL.

 

We hopen dat iedereen goede toetsen zal maken.

 

Vriendelijke groeten

 

Juf Joke en Juf Valerie

 

 

Klasmededeling 21 december 2020

Beste ouder

Het eerste trimester van dit schooljaar is omgevlogen, we zijn zelfs nog even van klas verhuisd en de leerlingen hebben daarbij echt hun beste beentje voorgezet. Het was erg fijn om jullie te zien tijdens de oudercontacten en dat iedereen zo stipt aanwezig was. Jullie dachten allemaal op een positieve manier mee over het vervolg van het zesde leerjaar voor je kind.

Het was de voorbije maanden zeker niet altijd gemakkelijk: corona, verhuizen, …. We hebben er samen iets moois van gemaakt.

Nu, de kerstvakantie, een tijd voor ontspanning en rust.

We hebben wel gevraagd aan de kinderen om hun boekentas geen twee weken in de gang te laten staan.

Ze kregen een huiswerk voor Frans inoefening_unite_26, een boekje ‘Oorlogswinter’ fragment Oorlogswinter Jan Terlouw met bijhorende opdrachten WOII opdrachten bij Fragment Oorlogswinter Jan Terlouw, de inleverdata staan in hun agenda. Daarnaast kregen de leerlingen die wilden herhalingsoefeningen voor wiskunde en taal op papier mee naar huis. Cijferen herhaling na blok 3, M en MR herhaling na blok 3.hoofdrekenen herhaling na blok 3, Taal herhaling thema 3Deze laatste oefeningen zijn vrijblijvend en ik voeg ze ook digitaal toe aan deze mededeling. Je kan ze samen met de correctiesleutels Hoofdrekenen herhaling na blok 3 – correctiesleutel Cijferen herhaling na blok 3 – correctiesleutel , M en MR herhaling na blok 3 – correctiesleutel Taal herhaling thema 3 – correctiesleutelook terugvinden in Teams via deze link. Teams 6de leerjaar – Algemeen

We hopen dat de leerlingen toch verschillende malen per week oefenen voor Frans. Dat kan dus via de meegegeven werkblaadjes, door te lezen in het leerboek en oefeningen te maken op BINGEL. Voor Frans zal ik een aantal oefeningen open zetten op BINGEL. Het maken van die oefeningen is geen verplichting, maar toch een aanrader. We zijn nu klaar met unité 26, dus de vorige unités kunnen geoefend worden.

Voor de andere vakken op het EILAND van BINGEL mag er natuurlijk ook geoefend worden. Voor REKEN MAAR zijn dat blok 1 tot en met blok 4 en voor TALENT zijn dat thema 1 tot en met thema 4.
Ook hier geen verplichting, maar misschien een nuttig tijdverdrijf bij verveling of bij het niet weten wat te doen in mijn kot!

We wensen je fijne feestdagen en een goed begin van 2021!

Vriendelijke groeten

 

Juf Joke
Juf Valerie

Klasmededeling – Seksuele en relationele opvoeding

Beste ouder en leerling

 

Vanaf deze week starten we met lessen rond seksuele en relationele vorming. We werken daarbij met een werkboekje en aan de hand van uitzendingen van de Dr. Bea Show op Ketnet.

In deze lessen zullen we de leerlingen op een positieve en leuke manier uitleg geven over seksualiteit en relaties. Dit kan er uiteraard toe leiden dat je zoon / dochter met vragen naar huis komt. We geven daarom ook na iedere les het werkboekje mee naar huis. Zodat je dit je samen met hem / haar kan bespreken en eventuele vragen kan noteren, we kunnen deze vragen daarna eventueel ook bespreken in de klas.

Bij aanvang van deze lessen maken we met de leerlingen de volgende afspraken:

 • We luisteren naar elkaar.
 • We lachen niemand uit.
 • Wat gezegd wordt in de klas, blijft in de klas.
 • Alles wordt in vertrouwen gezegd.
 • Iedereen kiest zelf of hij/zij iets wil vertellen.
 • We praten over onze eigen ervaringen, vanuit de ik-persoon.

Uiteraard mogen ze over hun eigen vragen en onzekerheden met je praten, maar over de vragen en onzekerheden van andere leerlingen mogen ze niet praten. Die zijn in de vertrouwelijkheid van de klas naar boven gekomen, dus die moeten in de klas blijven.

Als je zelf met vragen hieromtrent zit, mag je altijd mailen of kan je terecht bij het CLB of de opvoedingswinkel. We bespreken met de leerlingen ook dat ze met vragen hierover naar ons mogen komen, naar hun ouders of naar AWEL (de vroegere kinder – en jongerentelefoon).

Vriendelijke groeten

Juf Joke en Juf Valerie

Klasmededeling 5/12/20

Beste ouder en leerling

We zijn trots op het Sinterklaasfeest en hoe de leerlingen dat gedaan hebben, ze hebben samen met de Sint gerapt! En hoe! Heel knap dat ze allemaal meededen en iedereen in meer of mindere mate verkleed was.

 

Voor de laatste toetsen: de leerlingen hebben voor taal 2 bundeltjes mee om te oefenen. Thema 3 toetswijzer + oefeningen, Thema 3 oefeningen voor taaltoets We raden hen aan om deze te maken en na te kijken op basis van de correctiesleutels. Zie bijlage.Thema 3 toetswijzer + oefeningen – correctiesleutel,Thema 3 oefeningen voor taaltoets – correctiesleutel

Bij de overhoringen voor Frans stelden we vast dat de leerlingen niet dagelijks oefenen op Frans. Het is belangrijk dat de leerlingen dagelijks Frans oefenen: de tekst lezen, woordjes oefenen, werkwoorden leren, oefeningen maken. Ze krijgen daarom bij ieder Unité een woordenlijst om woordjes te oefenen en nadien een toetswijzer met extra oefeningen voor de toets. Ook op Bingel staan er oefeningen Frans. Het is nodig dat ze de woordjes mondeling in 2 richtingen uit het hoofd kennen: van Nederlands naar Frans en van Frans naar Nederlands. De werkwoordvervoegingen dienen ze ook uit het hoofd te kennen.

Dinsdag starten we met het organiseren van hun werk in de boekentas, m.b.v. de sorteermap. We hopen dat je dit thuis ook met hem/haar zal opvolgen.

Alvast bedankt

 

Vriendelijke groeten,

 

Juf Joke en Juf Valerie

 

PS: Denk er ook aan dat je je inschrijft voor het oudercontact! De uitnodiging daarvoor volgt dinsdag.