Bericht van het schoolbestuur over scholengemeenschap De KuBuS

Namens het schoolbestuur zal ik straks of morgen een onderstaande schoolmededeling over de situatie in de scholengemeenschap aan de ouders  versturen. 

Op vraag van het bestuur bezorg ik de tekst eerst aan jullie, zodat je op de hoogte bent, als er vanuit de ouders vragen komen. 

Het bestuur wil de ouders op dit moment niet meer informatie geven dan er in de tekst staat. Wil je daar, als je vragen van ouders zou krijgen, mee rekening houden? Dank je wel.

=====================

Beste ouder

Misschien heb je al vernomen dat er problemen ontstaan zijn binnen de werking van de scholengemeenschap De KuBuS. Het schoolbestuur van Don Bosco Gerdingen wil die problemen via dit bericht graag voor je kaderen.

Een scholengemeenschap is een samenwerking tussen scholen, waarbij op voorhand wordt vastgelegd op welke gebieden er wordt samengewerkt. Binnen een scholengemeenschap zijn er meerdere overlegorganen waar afspraken gemaakt worden, zowel tussen de verschillende directies als tussen hun respectievelijke besturen. In de KuBuS werken de zes katholieke basisscholen van Bree samen: De Wissel Opitter, Kadee Tongerlo, De Kei Beek, De Vuurvogel Bree, De Boemerang Bree en Don Bosco Gerdingen.

In de overlegorganen van de KuBuS merkten we meer en meer dat onze visies niet meer met mekaar strookten, onder meer inzake gedeeld leiderschap, inspraak voor het personeel en transparantie over genomen beslissingen, ruimhartige invulling van de personeelsrechten, rolverdeling en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Onze school heeft herhaaldelijk het initiatief genomen om tot oplossingen te komen uitgaande van de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van het personeel en ten voordele van de leerlingen, helaas zonder resultaat.

Op dit moment staat de voortzetting van de huidige scholengemeenschap met 6 scholen ter discussie. Onze school heeft echter nooit enig initiatief genomen om uit de scholengemeenschap te stappen en wenst dat ook niet te doen. We hebben wel het initiatief tot bemiddeling genomen, waarvan echter nog niet duidelijk is of de andere leden van de scholengemeenschap daartoe bereid zijn.

Als schoolbestuur van Don Bosco Gerdingen, samen met de leerkrachten van onze school, maar ook van meerdere andere scholen uit de scholengemeenschap betreuren we de gang van zaken.

Wel willen we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen in deze situatie en op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing voor iedereen, waarbij we steeds het welzijn van personeel en leerlingen als leidraad nemen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.