Een dierenhuisje (25/1)

Bij het thema ‘Dierenvrienden’ van wereldoriëntatie gaan we aan de hand van een stappenplan een huisje voor lieveheersbeestjes bouwen. We gaan dit in de lente buiten ophangen en kijken of er leven in komt.

Jullie mogen, als jullie dat hebben, op maandag 25/01 materialen daarvoor mee naar school geven. Dit hebben we nodig: een busseltje stro, hooi of (droge) takjes.

Dank je!

Boekje van de bibliotheek wisselen 22/01

Op vrijdag 22 januari 2021 mogen jullie het boekje van de bibliotheek van Bree, dat op school uitgekozen werd, terug mee naar school geven. We gaan dat boekje in de klas wisselen. Het bibliotheekpasje hebben we daar niet voor nodig. Dit laat je best thuis zodat het niet verloren kan gaan.
De leerlingen krijgen ook dit keer één leesboekje van de bibliotheek mee naar huis. Daarin mogen ze vrijblijvend lezen. Net als het vorige boekje wordt ook dit boekje op school gewisseld, je moet het dus niet naar de bibliotheek brengen.

Vrijblijvende oefeningen wiskunde (Bingel)

In Bingel staan er tot aan de krokusvakantie taken wiskunde klaar die de leerlingen vrijblijvend kunnen maken. Het zijn oefeningen met splitsingen, optellingen en aftrekkingen.

Het is belangrijk dat leerlingen van het eerste leerjaar deze oefeningen vlot kunnen maken. We raden dus aan om hier regelmatig samen mee bezig te zijn. Denk hierbij dat het zinvoller is om meerdere keren gedurende een korte periode te oefenen dan langere tijd aan één stuk. Lukt het aanvankelijk nog niet zo vlot, dan gebruik je best materialen om de oefening te ondersteunen, bv. dezelfde legoblokjes, dezelfde lepels …

Foto of prent van een dier

Bij het thema ‘Dierenvrienden’ van wereldoriëntatie gaan we het hebben over ons lievelingsdier. Je kind mag op 18 januari 2021 een foto of prent van zijn/haar lievelingsdier mee naar school brengen. Je geeft best een kopie van de foto of de prent mee, want we gaan ermee aan de slag.

Dank je!

Bibliotheek

Elk jaar krijgen de leerlingen van het eerste leerjaar een rondleiding in de bibliotheek van Bree. Dat kon dit jaar, omwille van Corona, niet ter plaatse doorgaan. Een medewerkster van de bibliotheek heeft dit op een leuke, boeiende en veilige manier in de klas gebracht.

Elke leerling kreeg een tasje om de boekjes van de bibliotheek in te stoppen, zo blijven ze steeds netjes. Op het tasje staat de naam van je kind.

De leerlingen die nog geen bibliotheekpasje hadden, hebben dit ook gekregen.

De leerlingen kregen ook één leesboekje van de bibliotheek mee naar huis. Daarin mogen ze vrijblijvend lezen. In dit boekje staan al letters die we nog niet geleerd hebben. Je mag dus helpen, stukjes voorlezen, samen lezen … Dit boekje wordt op school gewisseld, je moet het dus niet naar de bibliotheek brengen. We verwachten dit boekje, als het gelezen is, in dezelfde staat terug.

Het technisch lezen oefen je voorlopig best in de boekjes van de school, daar staan enkel de letters in die we tot nu toe geleerd hebben. Je geeft de leesopdrachten en het leesboekje van de school best voorrang.