Enkele aandachtspunten voor het toezicht

Om ruzies tussen leerlingen, ongevalletjes en conflicten met ouders te voorkomen, dragen we er met zijn allen samen zorg voor dat leerlingen nooit zonder toezicht op de speelplaats zijn. Daarom vraag ik jullie aandacht voor het volgende:

  • Heb je toezicht, zorg dan dat je tijdig op de speelplaats bent.
  • Heb je poorttoezicht, zorg dan dat ‘jouw’ poort op tijd open is en blijft bij de open poort toezicht houden.
  • Heb toezicht op speelplaats B, ga dan regelmatig de toiletten binnen, controleer of alles oké is, en treed op wanneer nodig.
  • Lees de leefregels voor leerlingen nog eens met het oog op speelplaatsafspraken en bemoedig aan wie het goed doet en aan wie fijn speelt (een knipoog, een opgestoken duim, een waarderende blik …). Houd voldoende oog op leerlingen die regelmatig in conflicten terechtkomen.
  • Aan het eind van de pauze, stopt je toezicht pas als de collega’s de speelplaats opkomen. Heb je lesopdracht na de speeltijd, dan ga je rechtstreeks naar je klasrij. Koffie halen op het personeelslokaal is er jammer genoeg niet bij. Je kan wel vragen aan een collega een kop koffie mee naar je klas of je rij te brengen.
  • Heb je lesopdracht, blijft dan na het belsignaal aan he einde van de pauze niet hangen in het personeelslokaal, maar ga zo snel mogelijk naar je klasrij.

Tijdens de personeelsvergadering eind augustus brachten we ter sprake dat Christine en Veerle, die geen plage-uren doen, een extra taak zouden opnemen door elk enkele speeltijden per week voor animatie op de speelplaats zorgen. Bijvoorbeeld door:

  • Regelmatig een nieuw spelletje aan te leren aan een groep kinderen
  • Af en toe voor dansmuziek te zorgen
  • Regelmatig eens scheidsrechter te zijn bij een voetbalwedstrijd of een basketbalwedstrijd, zodat de kinderen de regels goed leren kennen en zich daar aan leren houden
  • Regelmatig eens nieuw spelmateriaal binnen te brengen op de speelplaats (eventueel in een afgebakende zone), bijvoorbeeld: fietsjes of ander rollend materieel voor de kleuters, stoep- of tekenkrijt, stelten, elastiek (om te elastieken), kaatsballetjes,  …

Ik reken erop dat die animatie nu snel opgestart wordt. Tessa die niet in het toezichttrooster staat, kan samen met Christine en Veerle ook een rol opnemen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.