Er gaan extra veiligheidsmaatregelen in om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken:

 • klasgroepen indoor strikt gescheiden;
 • zo veel mogelijk activiteiten in open lucht;
 • zo weinig mogelijk contact tussen volwassenen;
 • in gemeenten met stijgende trend: vanaf 1 besmetting afstandsonderwijs voor de klas in kwestie.

We blijven verder inzetten op afstand houden, ventileren, handhygiëne, en mondmaskers dragen waar verplicht. We stellen het op prijs dat ook jij van je kind aandacht vraagt voor deze basisregels.

Klassen strikt apart houden

 • Alle klassen worden strikt apart gehouden
  • Tijdens de lessen
  • Tijdens het eten
  • Op de toiletten
  • Op de speelplaats
 • In overleg met preventieadviseur, Laura Ulrichts, is afgesproken dat we de 2,5- en de 3-jarige kleuters als 1 klas beschouwen. Zij krijgen de meeste tijd in 2 groepen  les bij Juf Marjanka of Juf Bea en bij juf Els), maar zitten soms ook samen. Ze mogen ook samen buiten spelen en samen eten.

Klasrijen

We vragen de leerlingen een extra inspanning te doen om netjes in de klasrij te staan en daarbij afstand te houden van de andere klassen. Bij het wachten aan de poort om naar huis te gaan, houden leerlingen zoveel mogelijk afstand van elkaar per thuisbubbel.

Middagpauze

 • Alleen de 2,5- en de 3-jarige kleuters kunnen tijdens de middagpauze nog naar Holder de Bolder gaan.
 • De kinderen die tussen de middag op school overblijven, eten in de eigen klas (of buiten) met de eigen juf of meester.

Turnlessen

De lessen bewegingsopvoeding vinden zoveel als mogelijk buiten plaats, zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere school.

Online overleggen en vergaderingen

Alle vergaderingen en overlegmomenten vinden online plaats, ook die met ouders. Kennismaken voor nieuwe ouders en inschrijven van nieuwe leerlingen kan alleen online.

#samentegencorona

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.