Geschorste lessen: terugblik en vooruitblik

Dag collega’s

Een lange personeelsmededeling. Lees je ze helemaal tot het einde? Dank je.

Terugblik

De voorbije twee weken heb je heb je opdrachten online gezet voor je leerlingen, contact met hen gezocht, interactiviteit in je opdrachten ingebouwd … Je hebt beter met onze schoolwebsite leren werken en meer functies ervan leren kennen. Je hebt met Microsoft Teams leren werken, je eerste online vergaderingen en overleggen achter de rug. Je hebt je verdiept in Broekx agenda en in Bingel.

Het is zeker zoeken en wennen, maar ik stel vast dat je groeit in je aanpak. Dat is fijn. Leerlingen die al de kans kregen om via telefoon of videobellen met hun leerkracht te spreken vinden dat zeker leuk. Leerlingen reageren ook goed op de oproepen om een foto in te sturen. Ze kijken ernaar uit hun foto in de klasmededeling te zien staan.

Op de speelplaats is intussen de buitenklas afgewerkt, is zijn de struiken en planten allemaal op hun plek gekomen, zijn er spelletjes geschilderd en is er een aanzet gemaakt om de figuurtjes tegen de muren te restaureren.

Ondertussen hebben we ook leerlingen opgevangen, hen thuisopdrachten helpen maken en hen zoveel mogelijk aangename dagen op school proberen te bezorgen.

Bij dat alles hebben elkaar geholpen en ondersteund op velerlei manieren. Collega’s hebben de handen uit de mouwen gestoken, de kar getrokken, initiatief genomen, zijn op vrijwillige basis komen helpen … Een hele dikke merci daarvoor!

Vooruitblik

We zijn echter nog niet aan het einde. We hebben nog een week te gaan tot de paasvakantie en wellicht zullen de lessen ook na de paasvakantie niet onmiddellijk (volledig) opstarten. Tijdens de derde week van geschorste lessen zullen we extra inspanningen moeten doen om leerlingen te blijven motiveren en kansarme leerlingen te blijven bereiken. We zullen ons ook moeten voorbereiden op 2 mogelijke scenario’s:

 1. Een verdere schorsing van de lessen na de paasvakantie, waarbij we ook nieuwe leerstof in de thuisopdrachten zullen moeten verwerken
 2. Een gedeeltelijke of volledige hervatting van de lessen

In de komende week vraag ik je daarom om de interactie met je leerlingen nog verder uit te bouwen digitaal, en voor de leerlingen die je op die manier niet kan bereiken op een alternatieve manier. Heb je nog inspiratie nodig voor thuisopdrachten? Kijk dan eens op de pagina over afstandsleren van Klascement. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Hou het haalbaar voor ouders en leerlingen.

Als de lessen na de paasvakantie nog opgeschort blijven, zullen we immers het onderste uit de kan moeten halen en alle mogelijkheden ten volle moeten inzetten om de leerlingen zo veel mogelijk essentiële leerstof te laten verwerven.

Verdiep je daarom nu al verder in de mogelijkheden van Bingel, Microsoft Teams, maar ook van het streamen of opnemen van een les, een verhaal, een groet … zodat je – in geval van – op dag 1 na de paasvakantie klaar bent voor deze opdracht. Nathalie, ikzelf, maar ook andere collega’s zijn ten volle bereid je te ondersteunen daarbij.

Ter info: via de schoolmededelingen kunnen de ouders hun kind opgeven voor een gratis cursus blind typen op ticken.be. Normaal is die cursus betalend, maar nu is hij tot einde schooljaar gratis.

Waar moeten we als team deze week mee aan de slag?

De overblijvende leerstof inventariseren

Bekijk welke leerstof je nog niet behandeld hebt dit schooljaar.

 • Wat is daarvan essiëntieel?
 • Welke essentiële leerstof is geschikt om via afstandsleren te onderwijzen?
 • Welke essentiële leerstof wordt goed uitgelegd op websites als Xnapda?
 • Wat moet je zelf uitleggen via streaming of video-opname?
 • Wat kan je via een papieren bundel laten inoefenen?
 • En wat kan je (bijkomend) digitaal laten inoefenen?

De digitale hulpmiddelen (verder) uitproberen

Probeer deze week zaken uit, zodat je – als het nodig is – na de paasvakantie vanaf dag 1 voluit kan gaan. 

Klasmededelingen

 • Klasmededelingen zijn en blijven hét communicatiekanaal om met de gezamenlijke groep ouders te communiceren en om opdrachten door te geven. Gebruik daarvoor geen andere kanalen zoals Facebook of WhatsApp.
 • Vermeld duidelijk wanneer je telefonisch (op school) of via Microsoft Teams te bereiken bent, bij voorkeur elke dag op een vast tijdstip. Als je Microsoft Teams gebruikt om bereikbaar te zijn, zorg er dan samen met Nathalie voor, dat alle leerlingen met een thuiscomputer en internetverbinding toegang hebben tot Microsoft Teams.
 • Om de ouders meer houvast te bieden vertrekken klasmededelingen voortaan op een vast uur: om 9 uur ‘s morgens (met natuurlijk een uitzondering voor dringende communicatie).
 • Thuisopdrachten geef je zoals eerder afgesproken 2 keer per week. Ze worden op maandag- en woensdagmorgen om 9 uur verzonden. Zorg er dus voor dat ze uiterlijk op maandag- en woensdagmorgen om 8:00 klaarstaan. Blijf leerlingen uitdagen met bingo’s, schrijfdrachten, leuke doe-opdrachten en laat ze die inzenden via een document, foto of video-opname. Nodig leerlingen zonder internetverbinding uit om een briefje, een knutselwerkje, een bingokaart … in de brievenbus van de school te steken. Deel de inzendingen via het volgende klasbericht. 
 • Zorg ervoor dat je bij de categorieën van je bericht twee vinkjes zet: voor ‘klasmededelingen’ én daaronder voor je leerjaar. Als je dat niet goed doet en ik zie het over het hoofd, wordt je bericht niet verzonden en verschijnt het ook niet op de juiste plek op de website.

Bingel

 • Bekijk welke oefeningen uit Bingel aansluiten bij onze methodes en geschikt zijn om leerstof verder in te oefenen, maar ook om met nieuwe leerstof aan de slag te gaan
 • Geef persoonlijke feedback aan je leerlingen. Dat is de grootste motivator en stimulans. Gebruik daarnaast ook pingping en stickers.

Microsoft Teams

 • De leerkrachten van het zesde leerjaar hebben via Microsoft Teams contact gelegd met hun leerlingen. Maandag houden ze een eerste klasmeeting.
 • Zeker de leerkrachten van het vierde en vijfde leerjaar (lagere leerjaren mogen ook), proberen zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat ook hun leerlingen aan de slag kunnen met Microsoft Teams. Leg je oor even te luisteren bij Joke en vraag Nathalie om te ondersteunen.
 • Microsoft Teams biedt ook mogelijkheden om lessen te streamen en eventueel op te nemen, maar ook om opdrachten geven, laten inleveren en er feedback op geven. Je hebt met Microsoft Teams bovendien een communicatiekanaal om ook rechtstreeks met individuele leerlingen te kunnen communiceren. Mocht je besluiten om Teams ook te gebruiken om opdrachten te geven, dan moet je die opdrachten even goed nog aan de ouders communiceren via een klasmededeling.
 • Meer over Microsoft Teams lees je op deze pagina: Hoe scholen snel programma’s voor leren op afstand kunnen opstarten met microsoft teams. Je leest aar ook dat Microsoft meer dan 120 vrijwilligers in zijn bedrijf heeft opgetrommeld om de vragen van leerkrachten te beantwoorden. 

 Youtube

 • Wie niet via Microsoft Teams werkt, gaat aan de slag met Youtube.
 • Neem jezelf eens op (of vraag een collega dat te doen) terwijl je een leuke videoboodschap aan je kinderen brengt of terwijl je een verhaal voorleest, een poppenkastspel speelt, een bewegingsoefening voordoet (eventueel samen met de kinderen in de opvang) of een kort lesje met wat nieuwe leerstof geeft.
 • Zet het filmpje op YouTube, ingesteld op ‘Verborgen’.
 • Neem een link naar het filmpje op in je klasmededeling.

Contact leggen met je leerlingen die je niet digitaal kan bereiken

 • Bel ze regelmatig (van op school) op om te horen hoe het gaat
 • Schrijf regelmatig een kaartje of een briefje en stop het in de brievenbus
 • Maak een babbeltje met hen (op veilige afstand) als je hen op straat tegenkomt
 • Stop een leuke extra oefening in hun brievenbus
 • Probeer te achterhalen waarom sommige leerlingen niet op Bingel oefenen: hebben ze geen internet, geen computer, of doen ze het niet graag?
 • ….

Een nieuwe papieren oefenbundel voorbereiden

 • Wellicht horen we over twee weken wat er na de paasvakantie te gebeuren staat.
 • Bereid al een nieuwe papieren oefenbundel voor, waarmee leerlingen na de paasvakantie aan de slag kunnen.
 • We zullen die op de maandag na de paasvakantie afdrukken en organiseren dan een postronde om de bundels bij alle leerlingen in de brievenbus te krijgen.

Hoekenfiches en andere fiches afwerken

 • De kleuterleidsters werken verder aan hoekenfiches en fiches voor de vaste dagmomenten (onthaal, eetmoment, toiletmoment …) met ZILL-doelen, materialen, opbouw naar leeftijd …
 • Als er nog een online overleg nodig is met mij erbij, hoor ik dat graag
 • Ze bezorgen me de afgewerkte fiches voor de paasvakantie.

Feedback geven bij ontwerptekst evaluatie en ontwerprapport

 • De voorbije week bespraken we samen de ontwerptekst over evaluatie. Je vindt die in Microsoft Teams > Team Don Bosco > Algemeen > Bestanden. Heb je nog bedenkingen bij de tekst, vind je dat nog iets moet wijzigen, dan hoor ik dat graag uiterlijk a.s. woensdag.
 • Op basis van de ontwerptekst maakte ik ook een ontwerprapport. Dat bespreek ik morgenmiddag eerst met het kernteam. Vanaf een uur of twee, morgenmiddag zal je het vinden in Microsoft Teams > Team Don Bosco > Algemeen > Bestanden. Bekijk je het rapport en geef je je feedback of vragen door uiterlijk a.s. woensdag. Dank je wel.
 • Donderdagmorgen om 10:30 uur plannen we met de leerkrachten lager onderwijs een online vergadering met als doel de tekst en het rapport af te werken.

 

Een dikke merci alvast om hier werk van te maken. Ga er nog eens voluit tegenaan. Daarna komen twee weken paasvakantie om op adem te komen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.