This content has been archived. It may no longer be relevant

Het afhalen van de kinderen na de schooltijd vraagt wat extra tijd en geduld, nu ouders door de coronamaatregelen niet op de speelplaats mogen komen.

En zeker in het begin van het schooljaar is dat nog moeilijker:

  • De leerkrachten kennen de kinderen en de ouders nog niet allemaal
  • Kinderen weten soms niet of ze naar de opvang gaan of dat ze worden afgehaald.

Gaat je kind na schooltijd naar de opvang?

Hang bij een kleuter een afbeelding van Jules aan de schooltas. Zo weet de juf perfect wie naar de opvang gaat en wie niet. Kleuters die naar de opvang gaan, verlaten de school het eerst. Een kleuterjuf brengt hen naar de poort waar ze worden meegenomen door een medewerker van de opvang. 

Vertel je kind in de lagere school duidelijk dat het na schooltijd naar de opvang gaat. Die kinderen gaan na schooltijd tegen de lange muur aan de poort Schoolstraat staan, waar een medewerker van de opvang hen opwacht en meeneemt.

Gaat je kind naar huis, te voet of met de fiets?

Die kinderen komen naar school via de poort op de veiligste route. Ze gaan via dezelfde poort naar huis. Ze mogen op het teken van de leerkracht aan de poort de school verlaten. Aan de Schoolstraat zet de leerkracht indien nodig kinderen over.

Kom jij je kind met de auto afhalen? 

Begint de familienaam van je kind met de letters A-J, dan breng je je kind en haal je het af via de poort aan de Barrierstraat. Begint de familienaam van je kind met de letters K-Z, dan breng je je kind en haal je het af via de poort aan de Schoolstraat.

We vragen ouders op voldoende afstand van elkaar te wachten en ook een doorgang voor de. kinderen vrij te laten. Als de leerkracht aan de poort ziet dat je er bent, mag je kind de poort verlaten. We rekenen op een beetje geduld, zeker nu bij het begin van het schooljaar. Als iedereen zich goed aan de afspraken houdt, gaat dat over enkele dagen vast ook al wat sneller.

Ouders dragen altijd een mondmasker aan de schoolpoort én houden afstand van kinderen en volwassenen die niet tot hun bubbel behoren.

We vragen ook uitdrukkelijk om de zone rond de school zo snel mogelijk te verlaten, zodra je met je kind(eren) verenigd bent. Zo komt er ruimte voor andere ouders en kinderen. Het gezellig bijkletsen aan de schoolpoort houden we voor na de coronatijden.

Dank je wel voor je medewerking.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.