Een externe medewerker van de school heeft positief getest op COVID-19. Die medewerker heeft alleen contact gehad met een beperkt aantal leerlingen in een aparte ruimte. Er heeft overleg met de VCLB-arts plaatsgevonden. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht. De medewerker en de betrokken leerlingen zijn in quarantaine geplaatst. Het VCLB heeft beslist dat de leerkrachten die met de medewerker in contact gekomen zijn beschouwd worden als laagrisico-contacten. Zij mogen komen blijven werken, maar zijn op de hoogte gebracht van een aantal bijkomende voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen.

Er is op dit moment geen enkel risico voor de andere leerlingen en kleuters.  Als er zich nog ontwikkelingen voordoen op het vlak van COVID-19 komen we daarop bij jullie terug.

Wij vragen iedereen de hygiëne- en afstandsregels goed te blijven volgen. Aan ouders en grootouders die kinderen naar school brengen, vragen we nog eens uitdrukkelijk om zich niet langer dan nodig aan de schoolpoort op te houden. 

In geval je kind zich ziek volgt, raadpleeg dan deze beslisboom om te zien of je kind naar school mag komen:

De Minister van Onderwijs besliste dat alle basis- en secundaire scholen van code geel naar code oranje overschakelen. We brengen je uiterlijk begin volgende week op de hoogte van de bijkomende maatregelen die onze school zal nemen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.