Indeling van de klassen

Kleuterafdeling

De kleuters vanaf 2,5 tot 6 jaar zitten per leeftijd in 3 kleuterklassen. Elk klasje heeft een vaste kleuterleidster. Bij de jongste kleuters is er regelmatig een extra kinderverzorgster. Soms is er een extra kleuterleidster aanwezig om met een kleiner groepje apart te spelen en te leren.

Lagere afdeling

De kinderen van de lagere school zijn verdeeld over 6 leerjaren. Elk leerjaar heeft een vaste klastitularis. Per graad is er een extra leerkracht beschikbaar.

  • Het 1ste en 2de leerjaar beschikken samen over een halftijdse extra leerkracht. De ondersteuner werkt soms met een halve klas, soms met kleine groepjes, soms individueel.
  • In het 3de leerjaar beschikt over 2 extra leerkrachten, samen halftijds. De klas wordt in twee groepen gesplitst tijdens de uren dat er een extra leerkracht aanwezig is.
  • 5de en 6de leerjaar beschikken samen over een voltijdse extra leerkracht. De ene helft van de voormiddag wordt het 5de leerjaar in 2 groepen gesplitst, de andere helft het 6de leerjaar. In de namiddag is er tijd voor muzische opvoeding, WO, lichamelijke opvoeding in drie klasdoorbrekende groepen.

Schoolteam

De klassen voor 2020-2021 met de namen van de juffen en meesters vind je vanaf 1 september op de pagina: Schoolteam.