Kijk je de controlefiche van je kind na?

Deze week ontvang je via de boekentas een formulier met de individuele gegevens van je kind zoals die in onze schooladministratie genoteerd staan.

Wil je de gegevens nakijken, aanvullen en waar nodig is verbeteren Geef je het document dan zo vlug mogelijk terug met je kind mee naar school?

Alvast bedankt!