Klaar voor de start? Nog enkele essentiële zaken n.a.v. bezoek arbeidsarts

Vanmorgen zijn de kleuters van start gegaan. Vele stralende gezichtjes en maar hier en daar een traan. Nu is het aftellen voor de leerlingen van 3, 4 en 5.

Vorige vrijdag kregen we bezoek van de arbeidsarts. Naar aanleiding van dat bezoek, breng ik graag het volgende onder jullie aandacht.

Drie essentiële zaken:

 •  4 keer per dag verluchten: voor de les begint en tijdens de speeltijden. Zet ramen wijd open.
  • Virusdeeltjes blijven veel minder lang hangen in een verlucht lokaal.
 • Handen grondig wassen (lang genoeg wrijven): bij aankomst, na toiletbezoek, na speeltijd, voor eten, bij het naar huis gaan
  • Virusdeeltjes op de handen verdwijnen het best door lang genoeg te scrubben.
  • Bij terugkeer van het toilet vraag je consequent of de leerling zijn/haar handen gewassen heeft.
 • Bubbels strikt gescheiden houden: op de speelplaats, in de gangen en hallen, bij aankomst en bij vertrek
  • Als 1 kind uit 1 bubbel besmet wordt met COVID 19, dan hoeft niet de hele school te worden gesloten, als we de bubbels goed hebben gescheiden.
  • We passen daarom ook het gebruik van de toiletten aan. Iedereen gaat steeds naar het juiste toilet (ook tijdens de speeltijden)
   • Kleuters: elk in de eigen klas
   • L1A en L1B: de toiletten bij de klas van Nele
   • L2A, L2B en L3: de jongenstoiletten bij de speelplaats
   • L4A, L5A, L5B, L6A, L6B: de meisjestoiletten bij de speelplaats
   • L4B: de toiletten bij de eetzaal
   • Tijdens speeltijden graag heel regelmatig toezicht houden
  • De leerkrachten
   • Dames: A-gebouw of toilet bij directiebureel (je mag kiezen, maar moet wel consequent hetzelfde toilet gebruiken)
   • Heren: toilet bij directiebureel

Wil er iemand van de leerkrachten het volgende nog bekijken:

 •  Speeltijden: de oude en de nieuwe regeling overlappen elkaar. Er zijn nu 2 keer 2 kleuterklassen bijgekomen die gebruik maken van de speelplaats. Willen de leerkrachten lager onderwijs even kijken of ze naar een ander uur kunnen uitwijken?
 •  Borstelschema : wil iemand dat aanpassen?

Dank alvast.

Liesl wordt vervangen door Indra Smeulders. Bea wordt vervangen door Ine Reyners.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.