In het derde trimester is de verdeling van de lesuren in leerjaar 1 gewijzigd. De dagen worden als volgt ingedeeld:

  • Maandagvoormiddag: juf Nele
  • Maandagnamiddag: juf Sarah
  • Dinsdagvoormiddag: juf Lotte
  • Dinsdagnamiddag: juf Sarah
  • Woensdag: juf Lotte
  • Donderdag: juf Lotte
  • Vrijdagmorgen: juf Nele
  • Vrijdag vanaf 11.20 uur: juf Sarah

Juf Nele en juf Lotte blijven alle lessen Nederlands en wiskunde geven. De ondersteuning van juf Irène daarbij blijft ongewijzigd. Juf Lotte geeft ook lessen godsdienst en muzische vorming. Juf Sarah geeft de lessen wereldoriëntatie en elke week een les godsdienst en een les muzische vorming. Meester Sam blijft de lessen LO geven.

Om alles vlot te laten verlopen in leerjaar 1 is er, zoals dat al het hele schooljaar is, veel overleg tussen de verschillende leerkrachten. Je kan als ouder steeds bij elk van ons terecht met vragen, zorgen …

Wij werken in het laatste trimester van dit schooljaar met veel enthousiasme samen om de leerlingen het schooljaar op een goed en fijne manier verder te laten zetten.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.