Maandag gaat de school weer open. We zijn blij onze leerlingen na 3 weken weer te mogen verwelkomen.

Om ervoor te zorgen dat we de komende weken veilig en gezond blijven, nemen we de volgende maatregelen:

 • Lunchpauze:
  • De leerlingen die op school blijven eten, eten samen met hun leerkracht in de klas.
  • Alleen de 2,5- en de 3-jarige kleuters kunnen deze week tijdens de middagpauze indien gewenst in Holder de Bolder terecht.
  • We overleggen donderdag met de preventieadviseur of er – afhankelijk van de evolutie van de corona-cijfers – een versoepeling mogelijk is.
 • Speeltijden
  • De leerlingen spelen op per klas op een aangewezen gedeelte van de speelplaats. Elke klas wisselt regelmatig van speelplek.
 • Daguitstappen
  • Daguitstappen zijn weer mogelijk, zowel binnen als buiten. We zoeken haalbare alternatieven voor de schoolreizen en brengen je hierover tijdig op de hoogte
 • Overleg en oudergesprekken
  • Alle overleg en oudergesprekken verlopen digitaal.
 • Mondmaskers voor volwassenen
  • Alle volwassenen dragen op school mondmaskers wanneer de afstand onderling of tot leerlingen van de lagere school niet gegarandeerd kan worden.
  • Wie kinderen komt afhalen, draagt een mondmasker aan de schoolpoort.
 • Mondmaskers voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
  • De leerlingen van 5 en 6 dragen binnen steeds hun mondmaskers. Buiten mogen de mondmaskers af, op voorwaarde dat de onderlinge afstand van 1,5 m gerespecteerd wordt.
 • Lichamelijke opvoeding en zwemles
  • De lessen lichamelijk opvoeding vinden zo veel mogelijk buiten en contactloos plaats.
  • We bekijken nog of de zwemlessen voor de oudste kleuters kunnen plaatsvinden. We overleggen met de preventieadviseur of en onder welke voorwaarden ouders kunnen helpen bij het omkleden en afdrogen. We informeren de ouders van de oudste kleuters daar eind volgende week over.
 • Verluchten en ventileren
  • We verluchten en ventileren alle lokalen maximaal.
  • Bij twijfel over de luchtkwaliteit in een lokaal, controleren we die met een CO2-meter.
 • Leerlingen in de lagere school krijgen zoveel als mogelijk een vaste plaats in de klas.
 • We blijven van iedereen aandacht vragen voor de algemene preventiemaatregelen
  • Handen wassen of ontsmetten telkens we de klas binnenkomen, voor het eten, na het toiletbezoek, voor en na de turnles of de computerles …
  • Afstand houden (tussen volwassenen onderling, tussen lln lagere school en volwassenen, tussen lln 3de graad als ze hun mondmasker buiten afzetten).
  • De toiletbril dichtdoen alvorens door te spoelen.
  • Niezen en hoesten in de elleboog
  • Gebruik van wegwerpzakdoekjes

We vragen aan alle ouders om hun kinderen te stimuleren de maatregelen te blijven volgen en daarbij zelf het goede voorbeeld te geven. Alleen met een inspanning van iedereen, kunnen we binnenkort hopelijk versoepelen. Dank je wel alvast voor je medewerking.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.