Nadenken over scenario vanaf 2 juni

Als de Veiligheidsraad het voorstel goedkeurt, kunnen vanaf 2 juni alle leerlingen terug naar school, weliswaar niet allemaal voltijds. De school kan autonoom beslissen, rekening houdend met de context.

Hieronder lees je het gedeelte over het basisonderwijs uit het advies aan de Veiligheidsraad. Ik zou graag maandag om 16:30 uur in een online vergadering nadenken over hoe we voor onze school dit scenario invullen. Ik plan een vergadering in Teams.

De groepen mogen groter zijn, maar we zullen moeten rekening houden met het maximum aantal op basis van de oppervlakte, zoals we dat eerder al berekenden.

Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs wordt voltijds opnieuw geopend. De dagopvang voor kleuters vervalt hierdoor.

De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Deze bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten.

Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters. Afspraken inzake handhygiëne blijven gehandhaafd.

De leerkracht moet ook geen masker dragen bij het les geven. Voor contacten tussen volwassenen, blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen.

Lager onderwijs

Voor de resterende onderwijstijd van dit schooljaar is het de ambitie om alle leerlingen de kans te geven om naar school te komen. We willen maximaal invulling kunnen geven aan het leerrecht voor alle kinderen.

Voor het lager onderwijs hebben we de ambitie om voor alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar te voorzien met een maximum van 4 dagen per week. De scholen kunnen zelf beslissen onder welke modaliteiten hieraan invulling gegeven wordt. Dit kan bijvoorbeeld ook alternerend per week, halve dagen, volle dagen, …

De volledige heropstart in het lager onderwijs zal gepaard blijven gaan met social distancing in de klas. Uitgangspunt blijft dat de oppervlaktenormen van 4 m2 per leerling en 8 m2 per leerkracht worden

gehandhaafd. Iedere leerling krijgt in het klaslokaal een vaste zitplaats.

Ook het principe van contactbubbels blijft behouden maar kan op aangeven van de GEES verruimd worden met het oog op de praktische haalbaarheid tot max. 20 leerlingen, evenwel enkel als de oppervlakte het toelaat. Leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal en in vaste groepen van max. 20 leerlingen.

Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen indien ze zich tussen leerlingen lager onderwijs door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Het gebruik van plexiglas en faceshields bij lesgeven vooraan de klas, blijft mogelijk.

Op de speelplaats spelen de leerlingen per contactbubbel maar mogen de regels van social distancing verlaten worden. Essentieel blijft wel dat de leerlingen na het spelen de handen grondig wassen. Personeelsleden zijn verplicht om ook op de speelplaats een mondmasker te dragen wanneer ze zich tussen de leerlingen begeven.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.