Het overlegcomité besliste dat de kerstvakantie in 2021 een week vroeger start voor het basisonderwijs.

Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel in die week minder sociale contacten hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. De overheid verwacht daarom dat je zo mogelijk je kinderen thuis opvangt.

We begrijpen dat dat niet altijd lukt. Als voor sommige kinderen toch opvang nodig is, dan zal het gemeentebestuur daarvoor instaan. We kregen in dat verband wel de vraag van de bevoegde ministers Weyts, Somers en Beke, om de gemeente te ondersteunen door op te geven voor hoeveel leerlingen noodopvang nodig is.

Kan je daarvoor dit formulier invullen en ons die informatie voor maandagmorgen 13 december bezorgen? Dan kan de gemeente zich tijdig organiseren. De gemeente organiseert de opvang. Verdere concrete afspraken over de opvang worden met de gemeente gemaakt. Let op als de vraag aan opvang groter is dan het aanbod, krijgen volgende groepen voorrang:

  •  Kinderen van ouders die beiden in cruciale beroepen en essentiële diensten werken (zorg, politie, kinderopvang, voedingssector …)
  • Kinderen van kwetsbare ouders, ouders met een precaire arbeidssituatie of kinderen in een verontrustende thuissituatie.

In deze opvang is de focus een vakantiewerking met aandacht voor spel en beweging, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen. Volgende veiligheidsmaatregelen gelden voor de noodopvang:

  • De kinderen spelen en eten zo maximaal mogelijk buiten. Ze dragen dus daaraan aangepaste kledij.
  • Kinderen moeten vanaf 6 jaar een mondmasker dragen. Begeleiders dragen ook steeds een mondmasker.
  • De noodopvang past verder de veiligheidsmaatregelen uit het draaiboek opvang schoolkinderen toe.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.