Prestatieregeling: lesopdracht – schoolopdracht – opdracht

Vorig jaar maakten we enkele afspraken over het presteren van plage-uren.

Voltijdse leerkrachten presteren 26 LT (24 reguliere LT + 2 plagelestijden), de deeltijdsen in verhouding, volgens de tabel kleuteronderwijzer uit de omzendbrief. Dat is je lesopdracht. Vakbondsafgevaardigden en collega’s van wie de uren niet uit een voltijdse opdracht komen (restlestijden) hoeven wettelijk geen plagelestijden te presteren.

Je schoolopdracht wordt uitgedrukt in klokuren/klokminuten (maximaal 26 klokuren of 1560 klokminuten) en omvat:

  • Je lesopdracht (zie hierboven)
  • Je toezicht
  • Je kindvrije/klasvrije uren waarin je volgens het arbeidsreglement van onze school verplicht aanwezig moet zijn op school. Die kindvrije/klasvrije uren kan je besteden aan je administratie, aan overleg … Er kan je ook gevraagd worden om een afwezige collega te vervangen, wanneer er geen reguliere vervanger kan aangesteld worden.

Je opdracht is nog ruimer dan je schoolopdracht en omvat ook:

  • Ouderavonden, werkgroepen, schoolfeest, kienavond …
  • Lesvoorbereidingen, toetsen opstellen en verbeteren, zorgplannen …

Je opdracht wordt niet in uren uitgedrukt.

Wie voltijds werkt is 28 LT op school, namelijk de lesopdracht van 26 LT en 2 klasvrije LT. Hij of zij heeft een schoolopdracht van maximaal 1560 klokminuten. In de bijlage hieronder vind je tabellen met de lesopdracht en de maximale schoolopdracht van deeltijds werkenden:

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.