Beste ouder en leerling,

 

Allereerst hopen we dat iedereen in goede gezondheid is. We zijn nu een week gestart in de nieuwe lokalen. We hebben ook de werkwijze in de klas wat aangepast, om op deze manier voor meer rust en motivatie bij elke leerling te zorgen.

We geven hierbij een overzichtje van hoe de dag start in de klas:

  1. Jas ophangen en boekentas neerzetten onder je jas
  2. Handen wassen
  3. Schema bekijken wat je mee moet nemen naar een bank en dat meenemen
  4. Gaan zitten aan een bank in de klas
  5. Je lessen van die dag al eens bekijken, je bladwijzer op de juiste plaats leggen en beoordelen bij welke groep je hoort
  6. De oefeningen markeren die je moet maken
  7. In stilte lezen in je boek

 

Wat toelichting hierbij:

Schema bekijken:

In de gang hangt een schema met een overzicht welk materiaal de leerlingen die dag nodig zullen hebben en een overzicht van de lessen van die dag. Ook in de klas hangt dit schema op.

De leerlingen nemen uit hun boekentas of van het rek (zie foto’s) wat ze nodig hebben die dag en leggen dat in hun bakje. (iedere leerling heeft een eigen bakje.)

Lessen van die dag bekijken:

Op het bord hangt het schema van die dag met daarbij de onderverdeling in groepen en welke opdracht iedere groep heeft en hoe ze die opdracht moeten uitvoeren.  Ze steken de bladwijzer op de juiste plaats. Ze markeren ook de oefeningen die moeten maken. Deze oefeningen kunnen ze normaal in de opgegeven tijd afwerken. Als ze deze oefeningen niet afgewerkt hebben en de leerkracht oordeelt ook dat ze zich onvoldoende ingezet hebben, dan moeten ze de oefeningen thuis afwerken.

Voor de verdeling in groepen:

De klas wordt onderverdeeld in 3 groepen. Deze groepen zijn variabel en kunnen elke les wisselen. De leerling kan zelf aangeven in welke groep hij/zij denkt te horen, soms zal de leerkracht beslissen in welke groep een leerling hoort.

  • groep 1: gietertjes: volgen de klassikale instructie en krijgen verlengde instructie. Zij volgen na de instructie les in de MINIKLAS onder leiding van de leerkracht. (Ze maken beperkte basisoefeningen.)
  • groep 2: bloemen: volgen de klassikale instructie en gaan nadien zelfstandig aan het werk of doen peer-tutoring. Dit wil zeggen dat ze elkaar mogen helpen. (Ze maken basisoefeningen)
  • groep 3: volgen kort de klassikale instructie of verwerken de instructie zelfstandig (stappenplan, filmpje, …) en ze maken zelfstandig de oefeningen (enkele basisoefeningen en enkele moeilijkere oefeningen, verdieping) of peer-tutoring. Dit wil zeggen dat ze elkaar mogen helpen.

We merkten al dat de leerlingen enthousiast reageren op het nieuwe systeem.

We zetten ook extra in op leren leren en in het werken met Bingel.

Leren leren: we zullen vrijwel dagelijks tijdens een lesmoment tijd uittrekken om hun planning te bekijken, om tips te geven voor het studeren, … Indien er in dat moment tijd over blijft, krijgen ze ook tijd om al huiswerk te maken.

We zullen met de leerlingen ook effectief een planning maken en verschillende manieren van plannen en studeren bekijken.  We hopen dat je als ouder je kind helpt om er zijn/haar schouders onder zetten.

Let op de komende weken staan er heel wat toetsen op het programma, we dringen erop aan de er goed voor wordt gestudeerd. De data van de toetsen vinden jullie terug in de agenda en op de kalnder. Voor wiskunde maken we deze keer nog extra tijd in de klas om de oefeningen van de herhalingsles te maken en zetten de miniklas in om extra uitleg te geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. In bijlage de link naar de correctiesleutel van het B – boek van wiskunde Wiskunde B-boek – correctiesleutel, de toetswijzer ADEMVRIJ TOETSWIJZER EN WOORDENLIJST en correctiesleutel ADEM VRIJ! CORRECTIESLEUTEL voor WO Adem Vrij en de toetswijzer Talent_6_Thema_2_Toetswijzer- taaldenken voor taaldenken en woordenschat met bijhorende oefeningen Talent_6_Thema_2_Toetswijzer- taaldenken-oefeningen en correctiesleutels T2 oefeningen woordenschat- correctiesleutel. T2 oefeningen-signaalwoorden en verwijswoorden-correctiesleutel

Bingel: In de agenda noteren we regelmatig de oefeningen die klaargezet zijn, we zetten voor taal, wiskunde en Frans oefeningen klaar die bij de gegeven lessen horen. Voor WO en Godsdienst staan enkel oefeningen klaar voor de toets.

Deze week is het de grote voorleesweek we zullen dagelijks boeken in de kijker zetten en inzetten op lezen. We hopen dat jullie als ouder de leerlingen extra stimuleren om te lezen.

 

Indien jullie hierover nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

 

Vriendelijke groeten,

 

Juf Joke en Juf Valerie

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.