Beste ouder 

De eerste wiskundetoets van blok 1 is achter de rug.  

Voor Nederlands is ook het eerste blok af en dan gaan we enkele zaken toetsen.

Donderdag 8 oktober volgt een toets van spelling. De leerlingen krijgen hun spellingschrift hiervoor mee naar huis. Volgende lessen zullen getoetst worden: 

  • Les 1: woorden als rustig, heerlijk en apen 
  • Les 10: woorden als zich, gezicht, hond, Nederland en vissen 
  • Les 14: werkwoorden in de tegenwoordige tijd 

Wat les 1 en les 10 betreft krijgen ze ook een extra oefenblad mee naar huis. 

Vrijdag  9 oktober is de toets van ‘taaldenken’.
De leerlingen hebben een blaadje mee naar huis gekregen, waarop ze vinden wat ze moeten leren.
Volgende kadertjes moeten goed gelezen worden en de leerlingen kunnen altijd de oefeningen proberen te hermaken door woordjes af te dekken. 

De kadertjes vinden jullie in TALENT, taalschrift A: 

  • p. 17     Waarom gebruik ik werkwoorden? 
  • p. 19     Wat is de persoonsvorm? 
  • p. 33     Wat is de tijd van een werkwoord? 
  • p. 35     Welke werkwoorden veranderen van klank? 
  • p. 38     Wat is een synoniem? 

In principe is alles overlopen met de leerlingen en weten ze wat ze kunnen leren. 

 Op BINGEL staan ook een aantal taken klaar. De meeste taken hebben betrekking op de komende toetsen van taal (Nederlands). Wat BINGEL betreft ben ik heel fier op mijn leerlingen. In de maand september hebben we meer dan 15 000 oefeningen gemaakt. Aan dit tempo halen we tegen het einde van het schooljaar zeker de kaap van 100 000 oefeningen. Of durven we dromen van nog meer???

 

Vriendelijke groeten 

 

Meester Francis 

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.