Op vrijdag 30 oktober voert de school code oranje i.f.v. de coronapreventie. De school past sinds 1 september de veiligheidsvoorschriften van code geel toe, maar op vrijwillige basis ook al een aantal van code oranje. Daarom hoeft er op 30 oktober niet zo heel veel meer te veranderen.

Wat verandert er?

 • Alle leerlingen die op school blijven eten, eten binnen.
  • De kleuters in de klas van juf Rina
  • De leerlingen van de lagere school krijgen vaste plaatsen in de eetzaal. Ze zitten per klasbubbel met ruimte tussen de bubbels:
   • 1ste en 2de leerjaar in de kleine eetzaal, start om 12:10 uur
   • 5de en 6de leerjaar in de grote eetzaal, start om 12:10 uur
   • 3de en 4de leerjaar in de grote eetzaal, start om 12:30 uur
   • De tafels in de grote eetzaal worden tussen de twee beurten door schoongemaakt
 • Ouders mogen niet meer op de schoolterreinen komen. Ouderoverleg en oudercontacten vinden digitaal plaats. Er geldt een uitzondering voor bepaalde moeilijke omstandigheden.
 • Ouders mogen voor- en na de schooluren niet blijven staan praten in de omgeving van de school.
 • Alle uitstappen buiten de schoolmuren worden opgeschort: we gaan niet meer naar de bieb, het zwembad, sportactiviteiten, vieringen in de kerk …
 • De boterhammendozen van kinderen die naar de opvang gaan, worden niet meer in een box verzameld aan de poort. De kinderen nemen die mee tijdens de middagpauze.

Verder blijven we de eerder afgesproken maatregelen navolgen:

 • Afstand houden
 • Mondmaskers dragen
 • Handhygiëne
 • Voldoende ventileren en verluchten
 • Spelen in vaste groepen
 • Navolgen van het hygiëneplan

De preventieadviseur heeft een risico-analyse gemaakt en op basis daarvan adviezen voor enkele bijkomende maatregelen gegeven, die de school intussen heeft uitgevoerd en zal blijven toepassen.

Samen houden we het veilig. Blijf gezond!

 

 

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.