Aan de poort van de Barrierstraat ontstaan soms onveilige situaties bij het afhalen, omdat sommige ouders hun kinderen opwachten aan de overkant van de rijweg, tegen de zaal Barrier. Dat is me al meermaals gesignaleerd.

De strook met grijze klinkerstenen voor de Barrier is een rijweg. We willen alle ouders uitdrukkelijk vragen om hun kinderen niet aan de overkant van die grijze strook op te wachten. Immers als je kind naar je toeloopt en er plots een auto aankomt, is een ongeluk vlug gebeurd.

De inrichting van het plein is nog niet helemaal af. In het verlengde van de parkings voor de mindervaliden komen er onder andere nog fietsenstandaards. Het plaatsen van die standaards zal de zone voor de poort duidelijker afbakenen en het moeilijker maken om vanuit de poort zomaar de rijweg (grijze klinkerstenen) op te lopen. Wij hebben de stad Bree gisteren een tweede keer gevraagd daar zo snel mogelijk werk van te maken.

Wij hebben de stad Bree ook voorgesteld van de omgeving aan de schoolpoort, de Barrier en de kinderopvang een woonerf te maken. De snelheid is er beperkt tot 20 km per uur. Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken; bovendien is spelen  er toegelaten op de openbare weg. Bestuurders van voertuigen mogen voetgangers niet in gevaar brengen en hinderen. Ze moeten zo nodig voor hen stoppen en dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van spelende kinderen. Voetgangers op hun beurt mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Maar zolang de fietsenstandaards er nog niet staan en het woonerf nog niet niet gerealiseerd is, vragen we alle ouders hun kinderen op te wachten voor de poort. Dank je wel.

Samen houden we het veilig!

 

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.