This content has been archived. It may no longer be relevant

 We starten het schooljaar met COVID-19-niveau geel. Dat wil zeggen dat  de schoolwerking kan starten zoals gewoonlijk, maar met inachtneming van enkele veiligheidsmaatregels. Er zijn een aantal algemene maatregelen die gelden voor iedereen in de maatschappij. De school neemt ook nog enkele aanvullende maatregelen. Je vindt ze hieronder.

Algemene maatregelen voor iedereen 

 • Vaak handen wassen
 • Afstand houden tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en leerlingen lager onderwijs
 • Dragen van mondmaskers voor contacten tussen volwassenen en tussen volwassenen en leerlingen lager onderwijs  als zij onderling onvoldoende afstand kunnen houden
 • Thuisblijven bij symptomen
 • Hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog

Aanvullende maatregelen

Brengen en afhalen

 • Kinderen komen ‘s morgens naar school tussen 8:15 uur en 8:30 uur en gaan dan rechtstreeks naar de klas
 • Brengen verloopt volgens het principe van ‘Zoen en zoef’: ouders nemen kort afscheid buiten de poort en gaan onmiddellijk door, zo komt er plaats voor andere ouders en kinderen
 • Ouders dragen aan de poort, op de stoep en op de parking een mondmasker en houden afstand van de andere bubbels
 • Ouders komen niet op de speelplaats, noch bij het brengen, noch bij het afhalen; alleen voor ouders van 2,5-jarige kleuters maken we de eerste week een uitzondering op deze regel
 • Kinderen mogen tijdens de middagpauze ook weer naar huis (of naar de kinderopvang). 
 • Afhalen gebeurt tussen 15:10 en uiterlijk 15:25 uur
 • Brengen en afhalen verloopt steeds via dezelfde poort:
  • Via poort Barrierstraat, als de familienaam van je kind begint met de letters A-J
  • Via poort Schoolstraat, als de familienaam van je kind begint met de letters K-Z
  • Uitzondering: wie te voet of met de fiets komt mag de poort op de veiligste route gebruiken

Speeltijden en middagpauze

De school kiest ervoor om de kinderen tijdens de pauzes in leeftijdsbubbels te laten spelen en eten. Op die manier kan een mogelijke besmetting zich minder makkelijk snel door de hele school verspreiden.

Er zijn vier leeftijdsbubbels tijdens de pauzes:

 • De kleuters
 • De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar
 • De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar
 • De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar

De speelplaats is verdeeld in 4 zones. Elke leeftijdsbubbel speelt in 1 zone. De leeftijdsbubbels wisselen volgens beurtrol van speelzone. De kinderen die op school blijven eten, blijven ook in hun leeftijdsbubbel tijdens het eten. Kinderen mogen ook weer naar huis om te eten of – tot en met het 2de leerjaar – naar de kinderopvang.

Hygiëne

Er is bijzondere aandacht voor hygiëne. Het sanitair, de trapleuningen en de deurklinken worden dagelijks gepoetst. Ook tafels en stoelen die door verschillende leerlingengroepen gebruikt worden, worden bij het wisselen schoongemaakt. Het afval wordt dagelijks opgeruimd.

Verluchten

De ramen van de klassen gaan minstens vier keer per dag open: voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes. Zo lang het niet te koud is blijven ook de klasdeuren en de buitendeuren openstaan.

Zieke kinderen en personeelsleden

Zieke kinderen en personeelsleden blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan zonderen we het af in een apart lokaal, verwittigen we de ouders, die het dan zo snel mogelijk moeten komen halen. 

Krijgt je kind ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Beslist je arts om te testen? Verwittig dan het CLB.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar school.

Meer informatie

Je vindt meer informatie op volgende websites:

 

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.