Akkoord eigen opvoedingsproject, engagementsverklaring en schoolreglement

Zoals elk jaar vragen we je akkoord met het eigen opvoedingsproject, de engagementsverklaring voor ouders en het schoolreglement. Lees de schoolbrochure eens door. Je vindt die op www.donbosco-gerdingen.be/schoolreglement

Belangrijkste wijzigingen:

  • Vanaf schooljaar 2024-2025 is het niet meer nodig om een doktersattest aan de school te geven om kinderen op school medicijnen te laten innemen. Je vult daarvoor wel altijd het formulier voor het toedienen van medicijnen als ouder in.
  • In de praktijk krijgen scholen geen papieren versie meer van het GC- of IAC-verslag. Bij een schoolverandering brengt de oude school de nieuwe school op de hoogte van het bestaan van een verslag.
  • Het leersteundecreet introduceerde de leerondersteuner. Met de aanwezigheid van leerondersteuners in de klasomgeving ontstaan er vragen over de specifieke rol die zij spelen in tuchtprocedures. Gezien hun functieomschrijving en hun relatie tot de school, is het afgeraden voor leerondersteuners om de verantwoordelijkheid van vertrouwenspersoon voor leerlingen/ouders op zich te nemen.

De schoolraad heeft zich akkoord verklaard met deze wijzigingen. 

Wil je het formulier hieronder invullen uiterlijk op donderdag 5 september 2024? Dank je wel.

Sorry. Je moet ingelogd zijn om dit formulier te bekijken.