Welkom

Elk kind is iemand en wil iemand zijn

Herfstmarkt ten voordele van weeshuis Osjosma in Haïti

Elk kind is iemand en wil iemand zijn. Het schoolteam van Vrije Basisschool Don Bosco Gerdingen wil er zijn voor alle kinderen, voor jouw kind. De juffen en meesters willen je kind goed leren kennen. Ze willen allereerst het goede in jouw kind ontdekken en zijn talenten bevestigen en stimuleren. En bij problemen of leermoeilijkheden bieden de leerkrachten hulp op maat. Lees meer daarover in het eigen opvoedingsproject van de school.

Zoek je een school voor je kind?

Enkele troeven van Don Bosco Gerdingen

  • Ruimte voor eigen ervaring en handelen
  • Sfeer van vertrouwen en respect
  • Aandacht voor natuur en milieu
  • Zorg op maat van elk kind
  • Vanuit de actuele spirit van Don Bosco: “Maak je liefde voelbaar”

Waarom de naam ‘Don Bosco’?

De school draagt de naam van Don Bosco als oproep om zijn opvoedkundige visie blijvend gestalte te geven. De naam herinnert ook aan de Zusters van Don Bosco die 54 jaar lang actief waren in het opvoedingswerk binnen de parochie Gerdingen.

De leden van de MOS-raad terecht fier bij het behalen van de vijfde MOS-vlag!

Opvoeden is maatwerk, zegt Don Bosco. En ook vertrouwen geven en geleidelijk aan kunnen loslaten. Kinderen doelgericht stimuleren in een gunstig klimaat. De opvoeder is aanwezig, beschikbaar en aanspreekbaar. Opvoeden gebeurt vanuit verbondenheid, vertrouwen en geloof, vreugde en spel en hoop.

Je kan meer lezen over Don Bosco op de website Don Bosco Vlaanderen.