Ouderraad

Werking

 • De ouderraad ondersteunt de school bij allerlei activiteiten: bij het schoolfeest, het carnavalsfeest, de dag van het 6de leerjaar …
 • Soms organiseert de ouderraad ook zelf activiteiten.
 • De ouderraad heeft informatierecht en adviesbevoegdheid bij het schoolbestuur.
 • Twee leden van de ouderraad zijn namens de ouders lid van de schoolraad.
 • De ouderraad vergadert meestal 1 keer per maand.

Lid worden?

Nieuwe leden en helpende handen zijn meer dan welkom bij de ouderraad:

Samenstelling

 • Frederik Ceyssens
 • Roel Daemen
 • An Haels
 • Stefan Kenis
 • Jan Kerkhofs
 • Niels Leduc
 • Elke Luyckx
 • Eveline Luys
 • Hilde Vandijck
 • Guy Goyens

Contact

Wil je iets kwijt over het schoolbeleid en kan of wil je daarmee niet bij de directeur terecht? Dan kan je ook contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@donbosco-gerdingen.be of een persoonlijk gesprek met een van de leden.