Eigen opvoedingsproject

Als Vrije Katholieke Basisschool ijveren wij voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van het kind met het oog op zijn of haar gelukkige toekomst.Onze school wil een christelijk leer-en leefmilieu scheppen, waar mensen samen met elkaar omgaan vanuit de liefde van Jezus Christus.

In Gerdingen is de Don Bosco-school voor basisonderwijs
·         Ingesloten in het dorp en met véél ruimte buiten
·         Met zorg op maat voor alle kinderen
·         Vanuit de actuele spirit van Don Bosco
·         In samenwerking met secundaire scholen

Kinderen groeikansen bieden…
·         Inzetten op ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid: elk kind is iemand en wil iemand zijn
·         Leren betrokken zijn op anderen
·         Ruimte voor alle aspecten van een kind in ontwikkeling: bewegen, kennis en inzicht, waarden, communiceren, gevoelens, creativiteit

Daartoe willen we in onze school
·         Alle kinderen goed kennen
·         Persoonlijk onderwijzen
·         Een sfeer van vertrouwen en respect opbouwen
·         Werken met talenten en beperkingen
·         Leren door te ondervinden en zelfstandig leren werken
·         Ruimte geven aan de eigen inbreng van de kinderen

Kinderen aandacht geven, motiveren en aanmoedigen
‘Maak je liefde voelbaar’ zei Don Bosco
·         Er zijn voor alle kinderen, elk kind proberen te zien
·         Eerst bevestigen en stimuleren
·         Hulp bieden op maat bij leermoeilijkheden of problemen
·         Consequent optreden maar ook tussen de kinderen durven staan
·         Luisteren en uitdagen

Vanuit onze draagkracht…
·         Werken aan communicatie binnen het team
·         Collegiaal vertrouwen: hartelijkheid uitstralen
·         Samenwerking en overleg tussen leerkrachten

Mee gedragen door vele partners:
Schoolbestuur, ouderraad, buitenschoolse begeleiding, de scholengemeenschap, de stad, …

Samen met de ouders van onze kinderen:
·         Vlotte en duidelijke informatie aan de ouders over hun kind
·         Wederzijdse ondersteuning en menselijk contact

In de gelovige spirit van Don Bosco, met openheid naar iedereen
·         Waar een team werkt aan ‘bezieling’
·         Waar openheid is voor christelijk geloof in respect voor ieders eigenheid
·         Waar samen wordt gevierd in verschillende vormen
·         Waar waardering voor anderen, solidariteit en kritische zin wordt gedeeld