Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad vergadert minstens drie keer per jaar. Verkiezingen vinden elke vier jaar plaats.

De schoolraad geeft onder andere advies bij het opstellen van het schoolreglement en bij elke wijziging daarvan.

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad als adviseur bij.

Samenstelling van de schoolraad

Afgevaardigden van de ouders

  • An Haels
  • Elke Luyckx, voorzitter

Afgevaardigden van  het personeel

  • Lea Lemmens
  • Martine Schouteden

Afgevaardigden uit de lokale gemeenschap

  • Marcel Willekens
  • Carine Paredis

Een afgevaardigde van het schoolbestuur

  • Peter Surleraux