Formulieren en documenten personeel

Formulieren

Documenten

Bij het arbeidsreglement

Functioneringsgesprekken en evaluatie

Leerplannen

Infobrochure personeel, stappenplannen

Roosters

  • Zie  Schoolorganisatie in Teams in de map Uurroosters 

Klasbudget

Inventarissen