Schoolbrochure met schoolreglement

In de schoolbrochure vind je nuttige informatie en contactgegevens, het eigen opvoedingsproject van de school en het schoolreglement met de engagementsverklaring.

Opvoedingsproject, schoolreglement en engagementsverklaring zijn opgesteld in overleg met ouders, schoolteam, schoolbestuur en vertegenwoordigers uit de buurt in de schoolraad.

Je kan je kind alleen inschrijven in de school, als je akkoord gaat met het opvoedingsproject en met het volledige schoolreglement.

Soms is het nodig om het eigen opvoedingsproject of het schoolreglement aan te passen. Bij elke aanpassing vragen we opnieuw het akkoord van elke ouder. Voor wijzigingen aan de nuttige informatie en de contactgegevens is dat akkoord niet nodig.

Onze school heeft veel aandacht voor milieuopvoeding op school (MOS). We proberen daarom het drukwerk te beperken. We stellen de schoolbrochure daarom digitaal ter beschikking via www.donbosco-gerdingen.be. Wil je toch een papieren exemplaar? Vraag ernaar op het schoolsecretariaat.

Wij hopen op een fijne samenwerking.

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.