Schoolbrochure met schoolreglement

In de schoolbrochure vind je nuttige informatie en contactgegevens, het eigen opvoedingsproject van de school en het schoolreglement met de engagementsverklaring. Opvoedingsproject, schoolreglement en engagementsverklaring zijn opgesteld in overleg met ouders, schoolteam, schoolbestuur en vertegenwoordigers uit de buurt in de schoolraad.

Je kan je kind alleen inschrijven in de school, als je akkoord gaat met het opvoedingsproject en met het volledige schoolreglement.

Wij hopen op een fijne samenwerking.

Je kan de brochure hieronder online lezen. Gebruik dan best de dubbele pijl om de brochure in een volledig scherm te openen.

Je kan de schoolbrochure met schoolreglement hier downloaden.