Geven jullie het boekje van de bibliotheek, dat op school uitgekozen werd, op 12 mei 2021 terug mee naar school? Het bibliotheekpasje laat je best thuis zodat het niet verloren kan gaan.

De leerlingen krijgen zo snel mogelijk één nieuw leesboekje van de bibliotheek mee naar huis. Daarin mogen ze vrijblijvend lezen. Net als de vorige boekjes wordt ook dit boekje op school gewisseld, je moet het dus niet naar de bibliotheek brengen.