Op woensdag 10 maart 2021 mogen jullie het boekje van de bibliotheek van Bree, dat op school uitgekozen werd, terug mee naar school geven. We gaan dat boekje in de klas wisselen. Het bibliotheekpasje hebben we daar niet voor nodig. Dat laat je best thuis zodat het niet verloren kan gaan.

De leerlingen krijgen ook dit keer één leesboekje van de bibliotheek mee naar huis. Daarin mogen ze vrijblijvend lezen. Net als het vorige boekje wordt ook dit boekje op school gewisseld, je moet het dus niet naar de bibliotheek brengen.