Herfstvakantie met 2 dagen verlengd

Bericht van de minister van Onderwijs

“De herfstvakantie zal verlengd worden: alle scholen – basis-, secundair-, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs – maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt aan de minister.”

Als je geen opvang kan vinden voor je eigen kind, kan je terecht in de verlengde vakantieopvang van Holder de Bolder. Vanaf woensdag 28 oktober kan je je kind voor die bijkomende dagen inschrijven via www.bree.kwandoo.com.

Info over COVID-19

Een externe medewerker van de school heeft positief getest op COVID-19. Die medewerker heeft alleen contact gehad met een beperkt aantal leerlingen in een aparte ruimte. Er heeft overleg met de VCLB-arts plaatsgevonden. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht. De medewerker en de betrokken leerlingen zijn in quarantaine geplaatst. Het VCLB heeft beslist dat de leerkrachten die met de medewerker in contact gekomen zijn beschouwd worden als laagrisico-contacten. Zij mogen komen blijven werken, maar zijn op de hoogte gebracht van een aantal bijkomende voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen.

Er is op dit moment geen enkel risico voor de andere leerlingen en kleuters.  Als er zich nog ontwikkelingen voordoen op het vlak van COVID-19 komen we daarop bij jullie terug.

Wij vragen iedereen de hygiëne- en afstandsregels goed te blijven volgen. Aan ouders en grootouders die kinderen naar school brengen, vragen we nog eens uitdrukkelijk om zich niet langer dan nodig aan de schoolpoort op te houden. 

In geval je kind zich ziek volgt, raadpleeg dan deze beslisboom om te zien of je kind naar school mag komen:

De Minister van Onderwijs besliste dat alle basis- en secundaire scholen van code geel naar code oranje overschakelen. We brengen je uiterlijk begin volgende week op de hoogte van de bijkomende maatregelen die onze school zal nemen.

Bestelling nieuwjaarsbrieven

De school wil de nieuwjaarsbrieven voor de kinderen ruim op tijd bij de uitgeverijen bestellen.

Kinderen in de lagere school kunnen op school maximaal 3 brieven schrijven. Meer brieven schrijven is niet haalbaar binnen de onderwijstijd. Heeft je kind meer brieven nodig, dan kan je die thuis laten schrijven en de brieven van de school daarbij als voorbeeld gebruiken.

Bestel  via dit formulier de nieuwjaarsbrieven voor je kind(eren) vóór maandag 9 november 2020.

De kosten voor de bestelde nieuwjaarsbrieven worden aangerekend op de schoolrekening. Let op: het schoolbestuur besliste dat de school alleen nog bestellingen mag aannemen van ouders die de schoolrekeningen regelmatig betalen. Indien nodig contacteert de school je daarover.

Klasfoto deze week in de boekentas van je kind

Deze week ontvang je via de boekentas de klasfoto van dit schooljaar. Een klasfoto kost 3,20 euro per stuk. Houd je de klasfoto, dan wordt ze aangerekend op de schoolrekening van je kind. Wil je de klasfoto niet houden, geef ze dan zo snel mogelijk terug mee naar school.

Wil je een extra klasfoto bestellen? Vul dit formulier in, als je 1 of meer extra klasfoto’s wil bestellen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.