Beste ouder

Op vraag van de lesgevers van het zwembad van Bree bezorgen we je deze flyer over het diplomazwemmen. Je kan je zoon of dochter inschrijven voor het diplomazwemmen (afstandszwemmen) tijdens de krokusvakantie. Hou daarbij rekening met het volgende:

  • Diplomazwemmen gebeurt niet meer tijdens, maar buiten het schoolzwemmen.
  • Tijdens het schoolzwemmen testen de lesgevers je kind alleen nog om het te kunnen indelen volgens zwemniveau.
  • Je kan je kind inschrijven via de link in de flyer.
  • Je betaalt een bijdrage van 2 euro per diploma.

Met vriendelijke groeten
Meester Erik,  juf Irène en meester Kobe