We werken in de godsdienstles rond Allerheiligen en Allerzielen. Uiteraard staan we dan stil bij afscheid nemen, sterven en verdriet. Om de lessen aanschouwelijk te maken, zou ik graag werken met concrete voorbeelden. Kan jullie zoon of dochter een herinnering meebrengen aan een dierbare die er niet meer is (vertrokken, overleden …)? Dat mag ook een herinnering zijn aan een dier dat er niet meer is (overleden, weggegeven omwille van allergie …). Zo een herinnering kan een voorwerp zijn, of een foto, of een bidprentje … Ik draag er zorg voor dat jullie zoon of dochter de herinnering ongeschonden mee terug naar huis brengt. Je mag dit meegeven of doorsturen (foto) op woensdag 18 oktober.

Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten                                                                                                                                                                                                               

Juf Jolien (stagiaire)