Op dinsdag 16 april 2024 gaan de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar naar de bibliotheek van Bree voor de klasuitlening.

Op donderdag 18 april 2024 gaan de leerlingen van het derde, het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar naar de bibliotheek van Bree voor de klasuitlening.

Geef je de dag dat jouw kind(eren) naar de bibliotheek gaat (gaan) volgende zaken mee:

  • Boeken van de bibliotheek
  • Pasje van de bibliotheek
  • Tasje om de boeken in te stoppen

Dank je wel!