We leerden doorheen het eerste leerjaar over de kilogram, de meter en de liter. De juffen hadden allerlei opdrachten voorzien die de leerlingen moesten doen: Welk instrument gebruik je? Hoeveel schat je? Hoeveel meet je? Wat lukt wel/niet?

  • Een toren van 1 meter maken met Kaplablokken: gelukt! (Verticaal op elkaar lukte niet!)
  • 1 kilogram voorwerpen zoeken in de klas: gelukt!
  • 1 meter paperclips tegen elkaar leggen: gelukt!
  • 1 liter water meten: gelukt!
  • De lengte van de klas schatten en meten: gelukt!
  • Schatten en meten hoeveel liter er in een grote fles wasverzachter gaat: gelukt!
  • De boekentas van de juf wegen: oef, wel zwaar maar toch gelukt!

Omdat niet alle leerlingen konden helpen met meten, mochten de anderen helpen opruimen! Dat deden ze met alle plezier!

Knappe leerlingen zitten er in het eerste leerjaar!

Bekijk de foto’s in het fotoboek van onze school.