Op 15 maart starten we in leerjaar 1 met niveaulezen. Om in kleine groepjes op hetzelfde niveau te kunnen lezen vragen we leesouders of leesgrootouders om te komen helpen. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die vanaf 15 maart elke dinsdag en/of vrijdag van 08.30 uur tot 08.55 uur kunnen komen helpen. Als je hierover meer informatie wil of kan helpen mag je dat via e-mail (nele.wetzels@donbosco-gerdingen.be) aan juf Nele laten weten.

Alvast bedankt!