Op 27 februari starten we met niveaulezen. Om in kleine groepjes op hetzelfde niveau te kunnen lezen vragen we leesouders of leesgrootouders om te komen helpen.   

We zoeken mensen die vanaf 27 februari elke dinsdag en/of donderdag van 08.30 uur tot 08.55 uur kunnen komen helpen.  

Als je kan helpen mag je dat en de dag / dagen die je kan komen helpen via e-mail L1@donbosco-gerdingen.be  aan de juffen laten weten.  

Alvast bedankt!