Bij het thema ‘Vind jij dit leuk?’ gaan we het hebben over gevoelens. Een gevoel dat aan bod komt, is trots. Hiervoor mogen de leerlingen op donderdag 18/01 een voorwerp meenemen waarop ze trots zijn. Dit kan ook een foto zijn van een moment waarop ze trots zijn (deze mogen ook gemaild worden naar L1@donbosco-gerdingen.be). De leerlingen krijgen dit voorwerp ten laatste maandag 22/04 terug mee naar huis.

Alvast bedankt!