Beste ouder

Dit jaar wil ik jullie langs deze weg mooie feesten toewensen. Dat het nieuwe jaar alle het goede mag brengen wat het vorige jaar vergeten is.

In het nieuwe jaar nemen we de draad weer op en we beginnen met de ouderavond. Er is een bundel gemaakt van alle toetsen van het eerste trimester. Die krijgt jouw kind morgen mee, samen met het rapport en de nieuwjaarsbrieven. Gelieve tijdens de vakantie de toetsen van jouw kind even door te nemen zodat je op de ouderavond eventueel vragen kan stellen. De toetsenbundel en het rapport moeten na de vakantie, met handtekening, terug mee naar school.

Verder wil ik jullie, ook in naam van mijn schoonfamilie, hartelijk danken voor de vele kaartjes en steunbetuigingen die we mochten ontvangen van jullie. Het was een echte steun in moeilijke dagen.

Maak er samen een mooie tijd van!

 

Meester Erik