Dag ouder

Enkele mededelingen voor de leerlingen en ouders van het tweede leerjaar:

Morgen is het ‘Bib’, gelieve de pas, boekjes en de bib-tas met jouw kind mee te geven.

Stilaan raakt het honderdveld ingevuld en begrijpt jouw kind het verschil tussen tientallen en eenheden. Zoals afgesproken op de ouderavond (begin september) gaan we nu ook meer oefeningen op ‘Bingel’ zetten. Maar help jouw kind bij het verwoorden en intypen van de getallen. Let op voor omkeringen (38 wordt 83, 72 wordt 27 …)

Welke lessen worden nu gegeven in het tweede leerjaar?

Gezien het feit dat er op dit moment meerdere leerlingen niet aanwezig zijn is het moeilijk om vooral bij wiskunde verder te gaan met allemaal nieuwe leerstof. Dus maken we op dit moment gretig gebruik om goed te herhalen en de eerder geoefende leerstof onder de knie te krijgen. Dit geeft ons ook de gelegenheid om de getallen tot 100 extra te leggen op het honderdveld en juist te verwoorden. Verder dicteren we de getallen tot 100 en de leerlingen moeten deze getallen kunnen noteren. Of ze krijgen een getal te zien en moeten kunnen zeggen welk getal dit is.

Bij Nederlands kunnen we voor begrijpend lezen en lezen gewoon verder doen, voor spelling maken we gebruik om nu leerstof aan te bieden die de leerlingen thuis ook kunnen inoefenen zonder verdere uitleg. Dit kan gaan over verkleinwoorden, de werkwoorden (doewoorden) invullen, bijvoeglijke naamwoorden (hoewoorden) in te vullen, vraagzinnen formuleren en noteren … Dit kan op losse werkblaadjes en dit zijn duidelijk omlijnde opdrachten.

Bij de afwezige leerlingen zal ik morgen ‘de post’ bezorgen zodat zij ook kunnen werken aan de opdrachten.

Veel succes allemaal !!!

Juf Irène en meester Erik