Op dinsdag 12 december 2023 gaan de leerlingen van het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar naar de bibliotheek van Bree voor de klasuitlening. Geef je die dag volgende zaken mee:

  • Boeken van de bibliotheek
  • Pasje van de bibliotheek
  • Tasje om de boeken in te stoppen

Dank je wel!