Langs deze weg wil ik je graag uitnodigen op de ouderavond van je kind. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal je zeker met een aantal vragen zitten over het komende schooljaar. Wees vrij om deze vragen te stellen en verder zal je toelichting krijgen bij de leerdoelen en de werkwijze in het tweede leerjaar.

Dus noteer alvast:

  • Donderdag 14 september 2023
  • Start stipt om 20.00 uur
  • In de klas van je zoon of dochter (B-gebouw, groene deur)

Bijkomende oproep:

Kan je ook al doorgeven of je leeshulp wil zijn of mensen kent die willen helpen met niveaulezen?

Noteer de mogelijke dagen dat jij of iemand anders kan. We lezen, onafhankelijk van welke dagen het gaan worden, van 08.30 uur tot 08.55 uur en dit 2 keer in de week.

Hartelijk welkom!

Meester Erik