De leerlingen van het derde leerjaar hebben heel veel bijgeleerd en bij iedere activiteit goed meegewerkt tijdens de lessen. Ze hebben actief meegedaan bij het afvalspel. De slogans zijn supergoed gemaakt en ze hebben leuke dingen ontworpen met afval. Zo zijn er verschillende voertuigen gemaakt, een villa, een airport, en nog veel meer. Ze hebben er goed over nagedacht en fijn samengewerkt. Ze hadden veel meegebracht, fijn zo! De leerlingen weten na dit thema dat ze goed voor het milieu moeten zorgen en dat begint al bij minder afval maken.

Super gedaan jongens en meisjes van het derde leerjaar!

Je vindt de foto’s in het fotoboek van onze school.