De leerlingen van het derde leerjaar hebben tijdens de voorleesweek super goed hun best gedaan! Vooraf oefenden ze het verhaaltje om het goed te kunnen voorlezen. De dag zelf waren ze een klein beetje zenuwachtig, maar het waren allemaal knappe voorlezers. De jongste kleuters luisterden geboeid naar een Sinterklaasverhaaltje. Af en toe werd er zelfs een liedje bij gezongen en de prenten werden goed getoond. Op de foto’s in het fotoboek kan je dat zien.

Iedereen was heel tevreden en deze voorleesoefening kan zeker nog eens herhaald worden, zeiden de kleuterjuffen. Dat gaan de jongens en meisjes van het derde leerjaar met veel plezier doen. Goed gedaan jongens en meisjes van het derde leerjaar!