Beste ouder 

Deze week zijn we gestart met typlessen. Dit volgens de methode van Typ10. Hierbij maken we gebruik van een toetsenbord, een laptop en een werkboekje.

In de klas oefenen we regelmatig, maar ook thuis zal je kind hiermee aan de slag moeten. Na elke les is er huiswerk voorzien in het werkboekje en online. Wanneer het huiswerk klaar moet zijn, noteren we in de schoolagenda. Wat je kind moet doen, staat in het werkboekje geschreven.  Dat leggen we heel duidelijk uit in de klas. We plakken ook de rijmpjes om alles goed te kunnen onthouden extra in de schoolagenda.

We vragen dat jouw kind het werkboekje altijd in de huiswerkmap stopt. Op die manier kan je kind ze zowel thuis als op school elk moment oefenen. 

De volgende filmpjes geven nog extra informatie.

We hopen jou met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben. De leerlingen zijn alvast heel enthousiast gestart!

Met vriendelijke groeten

Juf Ingrid en juf Lotte