Dag ouder

Naar aanleiding van de leesmarathon op onze school gaan we ook in de klas meer lezen. We proberen vanaf maandag 27 maart iedere dag tien minuten te lezen, ieder in zijn of haar eigen boek van thuis, van de bib, van de klasbib …  Een boek van thuis mag dus zeker mee naar school gegeven worden. Iedere dag belandt het terug in de boekentas zodat ze thuis ook verder kunnen lezen.

Als je kind op het einde van iedere week minstens één boek uitgelezen heeft, krijgt het een extra tip om de gemaskerde lezers nog beter te kunnen ontmaskeren.  Geef daarom a.u.b. elke vrijdag het sponsorblad mee naar school (vrijdag 3, 10 en 17) en in de laatste week uitzonderlijk op donderdag 23 maart zodat ik dit even kan nakijken.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!