Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, bereiden we de leerlingen van het zesde leerjaar voor op een praktische proef met de fiets in het verkeer. De theorielessen zijn afgelopen. Bekijk zeker het verkeersboekje eens, zodat je weet waarmee we bezig zijn.
We hebben afgelopen vrijdag het te fietsen parcours te voet afgelegd en wezen de leerlingen op punten waar ze extra op moeten letten. Vrijdag 21 juni 2023 is het dan zover. Er vindt dan een theoretische en praktische proef plaats. Je kind wordt tijdens de praktische proef begeleid door een leerkracht of door een wegkapitein. We willen wel vragen om je kind vrijdag 21 juni met een fiets naar school te laten komen. Je zoon/dochter moet een fluovest aanhebben. Die fiets moet volgens de regels van de wet in orde zijn. Het verkeersboekje kan hierbij helpen. De politie zal een controle uitvoeren vooraleer je kind kan vertrekken.