Beste ouder

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen van je kind, proberen we de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op een praktische proef, met de fiets, in het verkeer.

De theorielessen zijn volop bezig. Bekijk zeker het verkeersboekje eens, zodat je weet waarmee we bezig zijn.

Vrijdag 24 juni is het dan zover. In de voormiddag vindt een theoretische proef plaats en in de namiddag volgt dan de praktische proef. Jullie kind wordt tijdens zijn praktische proef begeleid door een volwassene, hetzij door een leerkracht of door een wegkapitein van de stad Bree.

Het te fietsen parcours wordt dinsdag 21 juni samen met de leerlingen te voet afgelegd en zo proberen we hen te wijzen op punten waar ze extra op moeten letten.

We willen wel vragen om jullie kind die vrijdag 24 juni met een fiets naar school te sturen die volgens de regels van de wet in orde is. Het verkeersboekje kan je daarbij helpen. De politie zal een controle van de fiets uitvoeren vooraleer je kind mag vertrekken.

Vriendelijke groeten

juf Valerie
juf Joke
meester Francis